Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2017

Giá bán dự án Sài gòn Mytery có cạnh tranh không ?
May 8, 2017
Bán căn hộ Lavita Charm Ngã Tư Bình Thái
August 8, 2017

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 công tác ốp đá granite mặt sau, hoàn thiện khu vực sân chơi trẻ em, vệ sinh đường nội bộ trước khuôn viên căn hộ, công tác vệ sinh tầng mái- khu vực đặt thùng nước, hoàn thành lan can tầng hầm giữ xe, lắp đặt vách kiến phòng marketing,lắp đặt vách kiến sảnh đón trệt, lắp đặt hộp thư, 

tien-do-citizen-thang-6-2017-1

Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án căn hộ Citizen Trung Sơn

tien-do-citizen-thang-6-2017-2

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 công tác ốp đá granite mặt sau

tien-do-citizen-thang-6-2017-3

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 hoàn thiện khu vực sân chơi trẻ em

tien-do-citizen-thang-6-2017-4

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 vệ sinh đường nội bộ trước khuôn viên căn hộ

tien-do-citizen-thang-6-2017-5

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 vệ sinh đường nội bộ trước khuôn viên căn hộ

tien-do-citizen-thang-6-2017-6

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 công tác vệ sinh tầng mái- khu vực đặt thùng nước

tien-do-citizen-thang-6-2017-7

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 hoàn thành lan can tầng hầm giữ xe

tien-do-citizen-thang-6-2017-8

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 lắp đặt vách kiến phòng Marketing

tien-do-citizen-thang-6-2017-9

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 lắp đặt vách kiến sảnh đón trệt

tien-do-citizen-thang-6-2017-10

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 lắp đặt hộp thư

tien-do-citizen-thang-6-2017-11

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 công tác hoàn thiện sơn nước trần căn hộ

tien-do-citizen-thang-6-2017-12

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 công tác hoàn thiện trần thạch cao căn hộ

tien-do-citizen-thang-6-2017-13

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 công tác hoàn thiện sàn gỗ căn hộ

tien-do-citizen-thang-6-2017-14

Cập nhật tiến đô căn hộ Citizen tháng 6 – 2016 công tác hoàn thiện vệ sinh để bàn giao căn hộ

tien-do-citizen-thang-6-2017-15

Hình ảnh hành lan đã hoàn thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *